Workshop
Tehokkaan kehittämisen tunnit

Sanoista tekoihin!

Puolen päivän mittaisessa workshopissa työskennellään 1-2:n kehittämisaiheen parissa. Workshopin ihannekesto on 3-4 tuntia ja se soveltuu parhaiten n. 10-30:n hengen ryhmille. 

Workshopissa luodaan käytännöllisiä ratkaisumalleja strategian jalkauttamiseksi, tutkitaan ja ratkotaan erilaisia ongelmia tai keskitytään esim. asiakaspalvelun kehittämiseen, työyhteisön toimintakulttuurin vahvistamiseen ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Ratkaisukeskeisen toiminta-ajatuksen idea tiivistyy "sanoista tekoihin": emme vain puhu tekevämme, vaan sovimme tekevämme.

Ohjausmenetelmissä suosin ns. fasilitointia. Fasilitoinnissa ryhmän luovaa työskentelyä ohjataan systemaattisesti erilaisten osatehtävien avulla. Työskentelyyn sisältyy yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyosioita, joiden avulla toimintaa arvioidaan ja kehitetään tavoitekeskeisesti. Tuotamme paljon ideoita, tietoa ja sovittuja ratkaisuja, joihin sitoudutaan arjen työssä saman tien. 

Workshop voi sisältää myös koulutuksellisia osuuksia, jolloin metodeina hyödynnetään mm. erilaisia case-tehtäviä.

Ota yhteyttä!