Johda mielelläsi!
Valmentava johtaminen yhteisen kasvun tienä

Valmentava johtaminen on arjen innostamista

Johtaminen on palvelutehtävä

Johtajan ensisijainen tehtävä on innostaa, rohkaista ja johdattaa ihmiset yhteisen menestyksen uskaliaalle tielle. Näin yritys voi todella kasvaa ja kehittyä myös sellaisissa muutostilanteissa, jotka edellyttävät uusien toimintatapojen oppimista ja omaksumista. 

Yrityksessä, jossa uskotaan pelottomasti omaan muutoskykyyn, luodaan organisaatiokulttuuria, jossa jatkuva kehittäminen nähdään pikemmin innostavana mahdollisuutena kuin lamaavana pakottajana. 

Kaikki yritykset haluavat olla kasvuyrityksiä, mutta todelliset kasvajat ryhtyvät sellaisiksi. 

Valmentava johtaminen perustuu vahvaan johtamisen asenteeseen, osallisuuteen, voimavara- ja ratkaisukeskeiseen ajatteluun sekä motivoivan vuorovaikutuksen taitoihin. 

Näillä tasoilla tehdään kaikki tärkeimmät ratkaisut, minkä vuoksi valmentava johtaminen onkin ymmärrettävä paitsi ammatillisen osaamisen myös persoonallisen kasvun tieksi.

Mielellään johtamisen kaksi sääntöä:


1. Johda mielelläsi!

Luota itseesi ja toisiin. Älä yritä yksin osata ja tietää kaikkea. Kannusta, haasta ja palkitse. Olet orkesterin kapellimestari, et sen sooloviulisti. Johda bändi soimaan!

2. Johda mielelläsi!

Asennoidu tehtävääsi halulla ja mielenkiinnolla sekä oppimisen ja kehittymisen mahdollisuutena. Iloitse omista ja toisten onnistumisista. Nauti elämästä - ja työelämästä!

Kysy lisää innostamisesta!

Mikä meihin menee muutoksessa?

Maailmanlopun ennusteet ylittävät uutiskynnyksen keskimäärin pari kertaa vuodessa. Yleensä niiden takana on jokin uskonnollinen lahko, jonka toteeminen johtohahmo on tehnyt tulkintansa taivaankappaleiden asennoista ja pyhistä kirjoituksista.

Vaikka lopun ennustukset ovat kuuluneet itseään kunnioittavien tieteentekijöidenkin ohjelmistoon (mm. Isaac Newton laati oman ennusteensa), niistä yksikään ei ole vielä toteutunut.

Silti jokin lopullisen kohtalossa vetoaa ihmisiin voimakkaasti. Muutenhan ennusteita ei laadittaisi eikä niistä kerrottaisi edes viihteellisessä mielessä.

Lopunaikojen tunnelmisssa eletään usein myös muutosorganisaatioiden käytävillä ja taukotiloissa. Suuret tunteet synnyttävät suuria kertomuksia, kun hahmottomat muutosvisiot roikkuvat kysyvien päiden yllä. Mitä muutoksesta olisi ymmärrettävä sosiaalisena ilmiönä, jotta sitä voisi jotenkin hallita?

Lue lisää muutosjohtamisen haasteista TÄSTÄ.

Työhyvinvoinnin johtaminen

Kun ihminen voi työssään hyvin, hän kokee tehtävänsä mielekkäiksi ja tuottaviksi. Työn tuottavuutta on siis arvioitava myös tehtävien mielekkyyden kannalta eli tarkastellen sitä, millä konkreettisilla tavoilla eri tehtävät vievät toimintaa eteenpäin kohti tavoitteitaan. Ilman "työn mieltä" ei synny todellista tulosta. Mieletön työ on omiaan nakertamaan ihmisen motivaatiota valitettavan tehokkaasti, sillä tulokset merkitsevät onnistumista ja onnistuminen taas palkitsevasti energisoivaa motivoitumista. Kun tehtävät ovat mielekkäitä (järkeviä), ihminen myös jaksaa ja joustaa paremmin.

Juuri psyykkinen joustavuus on keskeistä työhyvinvoinnissa. Emme pääse eroon ajoittaisista stressipiikeistä, ruuhkahuipuista tai ylikuormittavista vaiheista. Voimme kuitenkin päästä eroon niiden "mielettömyydestä" ja löytää työn tarkoituksen uudelleen. Työn merkityksellisyyden kokeminen on ns. sisäisen motivaation kasvualusta.

Lue lisää työhyvinvoinnin osa-alueista ja silpun haasteista TÄSTÄ. Sivulla on myös ohjeet työyhteisölle fasilitoitavan arviointi- ja kehittämistehtävän ohjaamiseksi sekä oman työn ja ajanhallinnan kehittämiseksi.

Työn merkityksellisyyden kokeminen on ns. sisäisen motivaation kasvualusta.

Ota yhteyttä!