Valmentava johtaminen on kentällä johtamista
Menestyvä esimiestyö on kapteenin hommaa

Riittääkö organisaatiolle johtamiseksi kentän laidalla huitova coach? Ei. Joukkue tarvitsee myös kapteenin - kannustavan hengenluojan, joukkueeseen ja pelisysteemiin sitoutuvan, valmentavan kenttäpelaajan.

Valmentava johtaminen on korvien välistä johtamista

Aidosti tuloksellinen johtaminen ei synny pelkistä johtamisen teoista, jollei niiden merkityksiä tunneta. Esim. läsnäolo, josta itse puhun valmentavan johtamisen ohjaavana arvona, ei ole pelkkä minuuttimääräisesti mitattava suoritekysymys. Vahva johtajuus perustuu ennen muuta asenteisiin, ajatteluun ja vuorovaikutukseen. Kyse on johtamissuhteesta johdettavaan työyhteisöön ja sen tehtäviin. Johtaminen alkaa siis omien korvien välistä.

Kun ymmärrät, miksi kuunteleminen on vuorovaikutuksen ja motivoinnin kannalta paljoa puhetta tärkeämpää, oikeat johtamisen teot ja ratkaisut syntyvät kuin itsestään. Kun ymmärrät, mitä merkitystä on monensuuntaisella palautteella sekä oman että yhteisen työn kehittämisen kannalta, palaute lakkaa tuntumasta vaikealta. Kun ymmärrät, minkälaisten psykologisten perustarpeiden on täytyttävä, jotta ihminen voi ns. palaa työlleen, vastuuttamisen ja osallistamisen merkitykset alkavat löytää konkreettisia keinoja kuin itsestään.

Kun ymmärrät, mistä työhyvinvointi varsinaisesti rakentuu, ymmärrät sen merkityksen työn tuottavuustekijänä. Työn ilo ja siihen motivoituminen, usko omiin ja yhteisiin voimavaroihin, osaamiseen ja mahdollisuuksiin ovat yrityksen kasvukykyyn suoraan liittyviä ilmiöitä, jotka hyvään lentoon päästyä ruokkivat kaiken lisäksi itse itseään.

Valmentavan johtamisen koulutuksissani omaa johtajuutta kehitetään juuri niiden vuorovaikutuksellisten ja yhteistoiminnallisten menetelmien avulla, joita voit soveltaa sellaisinaan omassa johtamistyössäsi. Valmennuksellinen koulutustapa on huomattavan tehokas, innostava ja vaikuttava. Teoreettinen ymmärrys syvenee, kun kehitämme samalla omaa johtamistamme työssä toteutettavien kehittämistehtävien avulla.

Lue lisää valmentavasta johtamisesta Johda mielelläsi! -sivun artikkeleista sekä toimivan työyhteisön perustekijöistä Innostava työyhteisö -sivulta.

Ota yhteyttä!