Tyypillisiä valmennustavoitteita
Kohti hyvää tekemistä, rohkeaa onnistumista ja kestävää yhteishenkeä

Valmennusasiakkaiden tarpeet vaihtelevat strategioiden ja toimintasuunnitelmien luomisesta työyhteisö- ja johtamistaitojen koulutuksiin. Tiimissä haetaan usein "uutta vauhtia", sen yhteishenkeä halutaan vahvistaa tai muotoilla esim. käytännöllisiä toimintamalleja erilaisten ongelmien ratkaisemiseksi ja osaamisen jakamiseksi. 

Palautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoja halutaan vahvistaa varsin usein ja rakennankin valmennustyöskentelyt aina mahdollisimman keskusteleviksi. Myös toiminnallisilla harjoitteilla tuetaan aktiivisen palautekulttuurin vahvistumista. Esimiesvalmennuksissa palautetaidoilla ja muilla vuorovaikutustaidoilla on niin ikään tärkeä roolinsa, samoin oman työn organisoimisen ja ajanhallinnan teemoilla.

Joidenkin asiakasyhteisöjen kanssa toteutamme palvelumuotuiluhankkeita parantaaksemme asiakaspolkua ja -tyytyväisyyttä, viestintää ja markkinointia. Tämän tyyppisissä kehittämistyöskentelyissä käytän tehokkaita fasilitointimenetelmiä, joiden avulla arviointi- ja kehittämistehtäviä viedään systemaattisesti kohti tavoitteita ja ratkaisuja. 

Asiakkaani haluavat tyypillisesti parantaa henkilöstönsä työhyvinvointia ja vahvistaa ihmisten motivoitumista. Yhteisöpedagogisen ajattelun lähtökohtana on, että työhyvinvointi kytkeytyy oleellisesti työn sujuvuuteen ja tuottavuuteen, eli siinä onnistumiseen. Parantaessamme työhyvinvointia, parannamme siis hyvin tehtävän työn tärkeimpiä edellyksiä: valmennus perustuu aina toimintatapojen arviointiin ja kehittämiseen.

Asiakaspalautteiden mukaan valmennuksissa on erityisen hyvää se, että ne muotoillaan aina tilaajan tavoitteiden sekä työyhteisön toiveiden mukaisesti. Valmentajan suhtautuminen ihmisiin on tasavertaista ja luontevaa, aidosti heittäytyvää, usein yllättävää ja siksi oivalluksia herättävää. Valmennuksia kehutaan usein täysin erilaisiksi kokemuksiksi kuin muita valmennuksia (tai koulutuksia) ja se johtuu juuri ohjausmenetelmieni monipuolisuudesta. Opittujen asioiden ja selkeästi tehtyjen ratkaisujen soveltaminen omassa työssä koetaan helpoksi.