Uravalmennus
Mikä sinusta tulee isona?

Suunta hukassa? Etsitään se!

Yksilöity uravalmennus sopii erityisesti alanvaihtoa suunnitteleville ja oman urapolkunsa suuntaa etsiville. Löydämme yhdessä sekä työllistymisen että kouluttautumisen kannalta sinulle parhaat mahdollisuudet ja luomme konkreettiset suunnitelmat niiden toteuttamiseksi. 

Työuraa tarkastellaan vahvasti kokonaisvaltaisen hyvinvointisi, persoonallisuutesi ja motivaatioperustasi kannalta: ensisijainen tavoitteemme on rakentaa hyvä elämä, jota työ palvelee yhdeltä osaltaan. Saat siis tilaisuuden tarkastella laajemmin sitä, missä menet omassa elämässäsi ja mitä hyvää sillä voisi olla annettavanaan tästedeskin. 

Yksilökohtaisessa uravalmennuksessa suosin erityisesti digivälineitä, Skypea, sähköpostia, verkkomateriaalien käyttöä (tehtävät, videot, muut aineistot). Ne mahdollistavat yhteistyömme silloinkin, kun maantieteellistä välimatkaa on liiaksi kasvokkaisille tapaamisille.

Työnhakuvalmennusta ryhmille

Ryhmävalmennuksessa lähestymme työllistymistä ja kouluttautumista ratkaisukeskeisesti ja konkreettisen itsensä kehittämisen kärjellä. Näkökulma laajenee kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja elämänhallinnan vahvistamiseen. 

Saamme sekä tuloksellisen työnhaun ja kouluttautumisen taitoja ja välineitä että keinoja ymmärtää oman aktiivisuuden ja passivoitumisen vaikutuksia minäkuvaan ja kokonaisvaltaiseen elämänlaatuun. 

Valmennuksessa myös ryhmällä on valmennuksellinen rooli ja ohjausmetodejani onkin kiitetty erityisesti siitä, ettei ihmisten tarvitse ahdistua kokoaikaisesta itsensä ajattelemisesta: oman potentiaalin ymmärtäminen ja esim. osaamisen tuotteistaminen on sitä vaikuttavampaa mitä rikkaampaa on vertaisryhmän vuorovaikutus ja yhteishenki.

Ryhmävalmennuksissa tuotetaan mm. osaamiskartoitukset, suunnitelmat työllistymisen edistämiseksi, hyvinvoinnin vahvistamisen suunnitelmat ym. tarvittavat materiaalit. Opimme myös valitsemaan tarkoituksenmukaiset työnhaun menetelmät ja hallitsemaan ne sekä tuntemaan työnantajat, joita tavoittelemme.

Ota yhteyttä!