Työyhteisövaikuttajan taidot
Kun asiat on tehtävä loppuun asti - yhdessä

Työyhteisövaikuttajien valmennuksissa pureudutaan projektijohtamisen, työryhmän ohjaamisen, yksilöiden ja tiimin johtamisen taitoihin sekä osallistavan ja innostavan vuorovaikutuksen keinoihin. Se soveltuu mm. projektipäälliköille, esimiehille ja asiantuntijoille, joiden tehtävänä on ohjata ihmisten tehokasta, sitoutunutta ja innostunutta hanketyöskentelyä yhteisiin tavoitteisiin pääsemiseksi.

Valmennuksen aiheita ovat:

  • tavoitteenasettelu, projektityön suunnitelmallisen ohjaamisen taidot; onnistumisten mittaaminen
  • vaikuttajan myönteiset asenteet (ratkaisukeskeinen johtamisote)
  • palautetaidot ja palautteen merkitys myönteisen vaikuttamisen näkökulmasta
  • intro- ja ekstroversioon sekä temperamenttiin liittyvät kysymykset; ryhmäroolien muodostuminen ja tunnistaminen (osallistavan johtamisen kannalta)
  • argumentoinnin ja selkeän kommunikoinnin taidot (johtajan kommunikointi)

Vuorovaikutuksen kehittämisen osalta perehdymme erityisesti oman kommunikointitavan tunnistamiseen, arviointiin ja kehittämiseen omavalmennustehtävien ja valmennusryhmän avulla.

Valmennus räätälöidään tilaajakohtaisten tarpeiden mukaisesti ja se voi sisältää myös verkko-opiskelua.

"Sopivasti tekstiä ja tekemistä, oli myös haastavaa!"

Nimettömiä valmennuspalautteita

"Koulutus oli mielenkiintoinen, sait meidät hyvin aktivoitumaan ja avautumaan."
"Hyvä päivä! Rakentavaa avautumista. Kiitos Mika!"
"Kiva päivä, paljon hyvää asiaa ja tekemisen meininkiä."

Tehoja projektijohtamiseen? Ota yhteyttä!