Stressinpurkutyömaa
Uupumusta on helpompi ehkäistä kuin hoitaa

Työuupumus on yleistynyt voimakkaasti työn pirstaloitumisen myötä. Työelämän murros ei merkitsekään vain työvälineiden ja -tapojen uudistumista vaan sen haasteet kohdistuvat yhä selkeämmin oman työn ja hyvinvoinnin hallinnan taitoihin.

Stressinpurkutyömaalla opimme psykologisen paineen- ja ajanhallinnan sekä oman työn johtamisen taitoja.

Stressinpurkutyömaalla voidaan käsitellään mm.:

  • negatiivisen ja positiivisen stressin syyt ja seuraukset
  • inhimilliset perustarpeet hyvinvoinnin perustana
  • stressi, aivot ja tunteet
  • stressinhallinnan omahoito; ohjatut hengitys-, keskittymis- ja rentoutusharjoitukset
  • oman työn johtaminen, organisointi ja ajanhallinta (oma- ja ryhmäkohtaiset kehittämistehtävät)
  • työn ja perhe-elämän yhdistäminen

Stressinpurkutyömaa soveltuu hyvin myös työyhteisön virkistyspäivän sisällöksi. Se voidaan toteuttaa erilaisissa ympäristöissä, joissa riittävä keskittyminen, rauhoittuminen ja hiljaisuus ovat mahdollisia.

Stressinpurkutyömaan kesto vaihtelee ryhmän koon ja yhteisökohtaisen tarpeen mukaan 2-3:n tunnin välillä.

Kiitos selkeästä ja elämänläheisestä hetkestä."

Nimettömiä palautteita valmennuksesta

"Hieno päivä! Hyvin johdettu ja koostettu sisältö, joka varmasti avasi silmiä ja antoi ajateltavaa ihan jokaiselle. Sopivasti teoriaa ja konkretiaa, jolla pääsemme eteenpäin. Kiitos!"
"Hyvät teemat, osallistavat tehtävät."

"Hyvä, että sinulla oli tieteellisiäkin teorioita!"

Painaako stressi? Ota yhteyttä!