Strateginen valmennus
Joko muistatte loistavan tulevaisuutenne?

"Pidin asioiden pohtimisesta hieman eri näkökulmista kuin tavallisesti."

Jäsennämme maailmaa, itseämme ja erilaisia ilmiöitä tarinoiden avulla. Historiallisen hahmottamisen lisäksi olemme kykeneviä "muistamaan" myös tulevaisuutemme. 

Se, millä tavoin kerromme esiin tavoitteemme ja mahdollisuutemme, vaikuttaa määräävästi siihen, miten asennoidumme edessä oleviin haasteisiin. Uskallammeko menestyä vai lamaannummeko vastoinkäymisissä? Käänteet ja muutokset ovat kasvun paikkoja.


Strategisessa valmennuksessa työyhteisö rakentaa analyyttisen ja ratkaisukeskeisen kokonaiskuvan lähtötilanteestaan, tavoitteistaan ja toimenpiteistä niiden saavuttamiseksi.

Luovilla ryhmätehtävillä ja keskustelutilanteilla vahvistetaan ihmisten yhteenkuuluvuutta ja opitaan ymmärtämään sosiaalista resurssia työyhteisön voimavarana ja motivaatiotekijänä. Valmennus sopii hyvin kehittämispäivien ja muun strategisen työskentelyn osaksi.

"Kiitos huumorista, heittäytymisestä, avoimuudesta ja aitoudesta!"

Draaman kaari on KASVUN KAARI

Aristoteles muotoili Runousoppiinsa ns. draaman kaaren. Sen mukaan tarina koostuu yksinkertaisimmillaan kolmesta näytöksestä, alusta, keskikohdasta ja lopusta. Jokaisessa tarinassa päähenkilö saavuttaa käynnistävässä tapahtumassa määritellyn tavoitteen. Tappajahaissa valtava hai syö uimarin, minkä vuoksi tarinan sankarin on hankkiuduttava hirviöstä eroon. Hänen motiivinsa on suojella kaupunkilaisia.

Tavoitteen saavuttaminen edellyttää sankarilta aina oppimista, uudistumista ja tavoitteen kannalta ratkaisevia valintoja. Käännekohdat heittelevät sankaria niin kuin elämä usein tekee, mutta vastoinkäymistenkin hetkellä hän voi tehdä erilaisia valintoja. Nämä ratkaisut vievät häntä kohti tavoitetta - tai vastaavasti lamaavat.

Draaman kaari ja muut draamalliset fasilitointimenetelmät soveltuvat erinomaisesti strategisen valmennuksen metodeiksi. Niiden avulla ongelmat pilkotaan pienemmiksi, konkreettisiksi ja helpommin ratkaistaviksi osatekijöiksi. Draamalliset menetelmät sopivat myös palvelumuotoilun ja asiakaskokemuksen laadun parantamisen keinoiksi. Niiden avulla historian suuret kertojat Shakespearesta Stalloneen ovat hahmotelleet mestarillisia tarinoita. Niiden avulla on helppo pitää ideat järjestyksessä ja muotoilla suurempia kokonaisuuksia.

"Sain tästä kolmetuntisesta paljon ajateltavaa ja työhön mukaan otettavaa."

Ota yhteyttä!