Parasta asiakkaalle
Asiakkaan kokemus määrittää palvelunne arvon

Työn arvon määrittävät lopulta asiakkaat. Ilman asiakkaita ei synny tulosta, puhuttiinpa sitten palveluista tai tuotteista, yrityksistä, järjestöistä tai julkisista palveluista - tulos riippuu asiakkaalle tuotetuista merkityksistä. 

Asiakaspalvelun laatuvalmennuksen ydinaiheita ovat:

  • asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa
  • palvelijan asenteet, vuorovaikutus ja empatiataidot
  • tunnejäljen syntyminen ja merkitys palvelukontaktissa (asiakkaan ja yritysmielikuvan tasoilla)
  • palvelulaadun tuottajat
  • palvelumuotoilu parhaan asiakaskokemuksen kehittämisessä

Asiakaspalvelun valmennukset ovat räätälöitävissä myös uusien työntekijöiden perehdyttämisen osaksi.

Palvelumuotoiluun keskittyvissä valmennuksissa ryhmä kehittää esim. asiakaspolkuaan tai palveluprosessiaan. Perusteelliseen työskentelyyn on hyvä varata aikaa vähintään 3 tuntia.

"Nyt oltiin asian ytimessä!"

Nimettömiä palautteita valmennuksesta

"Monipuolista ja mukavaa. Jaksoi olla mukana vaikka on väsynyt."
"Aivan loistava, ymmärrettävä kerronta!"

"Sopivasti liikettä ja kuuntelua/keskustelua."

Onhan asiakas teille tärkein? Ota yhteyttä!