Palvelut
Räätälöidysti juuri teille

Muista myös joustavien verkkovalmennusten mahdollisuus!

Henkilöstövalmennukset

Työyhteisötaidoilla hyvinvointiin

Työyhteisötaidot ovat ammatillisia taitoja, jotka tekevät meistä uuden aikakauden huippuosaajia: yhdessä onnistujia. Taitavissa tiimeissä saadaan enemmän aikaan ja voidaan paremmin!

Lue lisää TÄSTÄ.

Oman työn johtamisen taidot

Itseohjautuva työ edellyttää taitoja ohjata omaa työskentelyä tavoitteellisesti, suunnitelmallisesti ja aikansa fiksusti halliten. Työnsä taitavasti organisoiva työntekijä ei hosu eikä säntäile: siksi hän saa rennommin, kiireettömämmin ja enemmän aikaan.

Lue lisää TÄSTÄ.

Stressinpurkutyömaa

Stressinpurkutyömaalla puretaan paineet, lasketaan sykkeet ja opitaan uupumusongelmien ennalta ehkäisemisen taitoja. Lähestymme aihetta vahvasti voimavarojen näkökulmasta, emme vain ongelmien kautta.

Lue lisää TÄSTÄ.

Asenteella kasvuun

Asenteiden valta on voimakas. Asenteet vaikuttavat itseemme, työtovereihin, asiakkaisiin, esimiestyöhön ja koko organisaatioon. Asenteet ja ajattelumallit perustuvat omaksumiimme uskomuksiin itsestä ja toisista. Negatiivisia uskomuksia voidaan muuttaa ja positiivisia vahvistaa!

Lue lisää TÄSTÄ.

Parasta asiakkaalle

Jokaisen organisaation on tähdättävä parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen syntymiseen, jotta se voi erottua muista ja kasvaa ainutlaatuiseksi arvontuottajaksi sitoutuville asiakkaille. Valmennus sopii asiakaslähtöistä työotetta ja palvelulaatuaan kehittäville yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää TÄSTÄ.

Johtamistaitojen valmennukset

Innostavan johtajan taidot

Innostava johtaja tuntee tehtävänsä, vastuunsa ja oikeutensa. Hän osaa motivoida ihmisiä myös haastavissa muutostilanteissa ja tuntee itseensä kohdistuvat sosiaaliset odotukset. Hyvä johtaja auttaa ihmisiä menestymään, oppimaan ja uudistumaan yhdessä.

Lue lisää TÄSTÄ.

Työyhteisövaikuttajan taidot

Vaikuttajan taitoja tarvitsevat johtajat, asiantuntijat, projektipäälliköt, luottamushenkilöt ja muut työyhteisövaikuttajat, joiden tehtävänä on ohjata muita ihmisiä saavuttamaan tavoitteensa yhteisissä hankkeissa.

Lue lisää TÄSTÄ.

Pakka kuntoon mentorin ohjauksessa

Tarvitsetko sparrausta henkilöstö- tai muutosjohtamisen kysymyksissä? Olisiko hyvä keskittyä oman työsi organisoinnin, ajanhallinnan ja hyvinvoinnin kehittämiseen? Mentoroinnissa saat juuri sinulle räätälöityä valmennusta, mahdollisuuden syventää ammatillista osaamistasi ja kirkastaa suuntaasi.

Lue lisää TÄSTÄ.

Strateginen valmennus

Fasilitoinnista draivia ideointiin

Visio on paperilla ja nyt pitäisi miettiä, kuinka se toteutetaan? Tiimi tarvitsisi uutta virtaa ja tekemisen meininkiä? Hyvin suunnitellussa, innostavassa workshopissa ehditään yllättävän paljon lyhyessäkin ajassa!

Lue lisää TÄSTÄ.

"Asiallista ja rentoa sekä selkokielellä!"

Nimettömiä valmennuspalautteita

"Innostava, mukaansa tempaava, mielenkiintoinen!"

"Kiitos hyvästä vedosta! Aamun tehtävät ennen tiistain lounasta olivat erittäin hyviä. Maanantai oli hyvin intensiivinen ja pidin asioiden pohtimisesta hieman eri näkökulmista kuin tavallisesti. Kiitos!"

"Reipas ajankäyttö, hyvä!"

Ota yhteyttä!