Osallistavan johtamisen tekoja
Can do!

Kun strategia ymmärretään perusteellisesti, se rakentuu muutoksen asenteiksi ja käytännön teoiksi sekä mitattaviksi tuloksiksi, jotka edelleen motivoivat ihmisiä. 

Näitä vaille jäävät strategiat ovat viime kädessä tarpeettomia tai heikosti johdettuja. Me kaikki tiedämme, kuinka motivaatiomme painuu tehtävissä, jotka eivät tuota konkreettista tulosta. Valmennus onkin ymmärrettävä juuri johtamisen ratkaisuksi ja tueksi. Innostaminen ei ole pelkkien innostuksen tunteiden nostattamista vaan ihmisten sitouttavaa osallistamista ja vastuuttamista.

Henkilöstön kehittämisessä on aina panostettava kestävyyteen, joustavuuteen ja sitoutumiseen silloin, kun tavoitellaan pidemmän aikajänteen hyötyjä. Erityisesti tämä koskee muutosorganisaatioita, joissa can do -asenteen on kannettava silloinkin, kun yläfemmat eivät yksin auta ja sormi on mennä suuhun. 

Arjen työssä ratkaisee se, kuinka kuuntelemme ja ymmärrämme toisiamme ja kykenemme luomaan tehokkaita ratkaisuja erilaisiin ongelmiin. Varmasti "paras" tapa passivoida työyhteisönsä on kohdella sitä yhdensuuntaisen luennoinnin, "ympäri puhumisen" tai yksisilmäisen määräilyn kohteena. Sitä vastoin, tehokkainta motivointia on antaa ihmisille riittävästi haastetta ja vastuuta - järkevää tekemistä.

Can do ei ole pelkkä slogan. Se on eteenpäin suuntautuvan, luovan työyhteisön kantava asenne - ajattelemisen ja eteenpäin suuntautuvan toiminnan tapa. Can do -asennetta voidaan vahvistaa. 

Motivaation ajatellaan tutkimuksessa rakentuvan kolmen keskeisen motivaatioalueen perustalle. Nämä ovat autonomisuus, kompetenssi ja yhteenkuuluvuus, jotka nähdään myöskin psykologisina perustarpeina. Kun ihmisille annetaan riittävästi vastuuta oman työnsä kehittämisessä ja heidän osaamiseensa uskotaan, vastataan jo hyvin motivaatiotekijöistä nouseviin perustarpeisiin.

Valmennuspalvelun tilaajan onkin hyvä nimetä selkeät tavoitteet, joihin valmennuksella pyritään. Kun otat yhteyttä minuun, mieti jo ensimmäisessä viestissäsi, minkälaista muutosta tai ratkaisua olet tavoittelemassa yrityksen ja sen henkilöstön toiminnassa.