Osallistavan johtajan vuorovaikutus
Johtajaa tarvitaan eniten työn keskellä

Koska valmentava johtaja on ihmisten johtaja, hän lähestyy osaamisen ja oppimisen kysymyksiä myös yhteisöllisellä tasolla: osaaminen ei ole vain yksilöllinen ominaisuus. Riittävä diversiteetti vahvistaa monipuolisuudessaan koko työyhteisön onnistuvuutta.

Valmentavalta johtajalta edellytetään riittävää herkkyyttä nähdä ja kuulla ihmisten tarpeet, kysymykset ja ongelmat, jotta hän voi luoda niihin kestäviä ratkaisuja yhdessä ihmisten kanssa. Valmentavan johtamistavan lähtökohtana on läsnäolo: Organisaatiota ei johdeta kissanristiäisistä ja parrasvaloista. Työtä johdetaan arkisen aktiivisessa yhteydessä sen tekijöiden kanssa.

Valmentava johtaja havahduttaa, oivalluttaa, kutsuu mukaan ja kannustaa eteenpäin. Asiantuntijayhteisön johtaja ymmärtää oppivansa myös johtamaltaan tiimiltä ja osaa siksi pyytää aktiivisesti palautetta oman johtamisensakin onnistumisesta. Pomon ja johtajan ero on sama kuin besserwisserin ja asiantuntijan.

Valmentavan johtamisen tavoitteena on vahvistaa vastuullista yhteisöllisyyttä, joka ei tee muista "johtajariippuvaisia". Yhteisön kannalta merkittävät muutokset tapahtuvat kohtaamisen, dialogin ja näistä nousevien ideoiden kautta. Innostaja saattaa ihmiset yhteyteen toistensa kanssa. Työhteisöä lähestytään subjektiivisena toimijana - ei pomottamisen objektina, johtamistyön kohteena. 

Työn itseohjautuvuus ei merkitse myöskään sitä, että työyhteisön jäsenten on tultava toimeen aiempaa yksinäisemmin: se tarkoittaa myös sitä, että työyhteisön jäsenet osaavat aloitteellisesti etsiä asianmukaisia ratkaisuja vaihtelevissa työtilanteissa yhdessä toistensa kanssa. Valmentava johtaja ymmärtää "vapauden, vallan ja vastuun kolmiyhteyden" myös motivoitumisen ja aktiivisuuden näkökulmasta.

Innostavassa työyhteisössä hierarkiat ja byrokratia palvelevat ihmisiä - ei päinvastoin. Siksi valmentava johtaja vaikuttaa aktiivisesti myös organisaationsa rakenteisiin ja haluaa kehittää sitä yhdessä toisten johtajien ja asiantuntijoiden kanssa rakentavasti ja positiivisella asenteella.