Oman työn johtamisen taidot
Itseohjautuvan työn vastuullinen vapaus

Itseohjautuva työ merkitsee tekijälleen sekä vapauksia että vastuita.

Itseohjautuvan työn valmennuksissa oman työn johtamista lähestytäänkin vahvasti taidollisesta näkökulmasta. Niiden sisältöjä ovat esim.:

  • oman työn tavoitteellinen suunnittelu (priorisoinnin ja fokusoinnin keinot)
  • ajanhallinnan taidot (kalenterointi, aikataulutus, aikasyöppöjen tunnistamisen ja hallinnan taidot; kiireettömän ohjautumisen taidot)
  • itseohjautuvuus työhön orientoitumisen tapana (työn vapauden ja vastuullisuuden suhde)
  • oman työn arvionnin ja kehittämisen keinot
  • itseohjautuvan työntekijän alaistaidot
  • oman työhyvinvoinnin johtaminen (itsetunto ja inhimillisten voimavarojen tunnistamisen taidot itseohjautuvan työn perustana)
  • itseohjautuvan tiimin kollegiaalisuus ja sisäinen viestintä

Valmennuksessa painotetaan erityisesti suunnitelmallisen työskentelyn ja järkevän ajanhallinnan taitoja ja menetelmiä. Oman työn johtaminen merkitsee taitoja organisoida työtään siten, että se mahdollistaa myös riittävän työstä palautumisen, levon, sosiaalisten suhteiden ylläpidon ja tasapainoisen elämän.

Valmennus on räätälöitävissä johtoryhmille, joissa käsittelemme myös itseohjautuvan työntekijän ja tiimin johtamiseen liittyviä kysymyksiä. 

"Antoisa, hyvin vedetty. Tulee tuloksia!"

Nimettömiä valmennuspalautteita

"Kiitos huumorista, heittäytymisestä, avoimuudesta ja aitoudesta!"

"Hyvä kokonaisuus. Paljon asiaa mutta rennosti. Super!"

"Hieno päivä! Hyvin johdettu ja koostettu sisältö, joka varmasti avasi silmiä ja antoi ajateltavaa ihan jokaiselle. Sopivasti teoriaa ja konkretiaa, jolla pääsemme eteenpäin. Kiitos!"

Ovatko oman työn johtamisen taidot terästystä vailla? Ota yhteyttä!