Luennot ja esitelmät
Innostaviksi virikkeiksi ja hauskoiksi oivalluksiksi

Esitelmöin mm. muutoksesta sosiaalisena ilmiönä, vuorovaikutus- ja työyhteisötaidoista, kasvun asenteista menestyvän organisaation perustana sekä empatiasta johtamisen ja hyvän työyhteisön voimavarana. Puhun tiimeille ja johtajille, järjestöjen vapaaehtoistyöntekijöille ja kaikille halukkaille, jotka ovat kiinnostuneet työmotivaation, innostavan työyhteisön ja vuorovaikutuksen kysymyksistä. Arvostan validia tutkimustietoa teoreettisissa sisällöissä mutta myös käytännöllisiä esimerkkejä elävästä elämästä. Luennoilla annan mielelläni aikaa myös yhteiselle keskustelulle.

Ota yhteyttä!