Johtajan arvot ja asenteet
Valmentava johtaminen syntyy korvien välissä

Johtajan on ymmärrettävä työn merkityksellisyyden syntyvän ennen kaikkea siitä, minkälaista tulosta työ tuottaa ja mitä siinä saadaan konkreettisesti aikaan.

Valmentavan johtajan omat asenteet, odotukset ja uskomukset ovat osallistavassa prosessissa tärkeitä. Tämän vuoksi hän ymmärtää, että muutoksessa myös johtajaa kutsutaan aina uusien ratkaisujen etsimiseen ja löytämiseen. Johtajan omanarvontunto ei perustu yksin statukseen vaan rohkeuteen oppia yhdessä tiiminsä kanssa. Valmentava johtaja uskaltaa kokeilla, oppia ja onnistua. Hänelle työssä kasvaminen näyttäytyy työn iloa tuottavana mahdollisuutena.

Valmentava johtaja ymmärtää roolinsa myös palvelutehtäväksi: hänen tavoitteensa on auttaa ihmisiä tekemään työnsä mahdollisimman hyvin ja kehittämään organisaationsa toimintaa tarkoituksenmukaisesti. Valmentava johtaja osaa ja uskaltaa haastaa työyhteisöään kannustavasti. Valmentaja ei ole aina "kiva johtaja", mutta hänellä on taitoa innostaa ihmisiä muutokseen ja yhteisiin ponnistuksiin mielekkäällä tavalla.

Valmentava johtaja uskoo ihmiseen ja saa myös tämän uskomaan itseensä. Siksi johtajakaan ei jää yksin. Hän tarvitsee muita ja haluaa toimia yhdessä. Siksi hän myös jaksaa itse työssään paremmin.