Valmentavan johtajan tiedot ja taidot
Tunne ihminen uskomuksiasi syvemmältä ja tiedät, mitä teet

Valmentava johtaja löytää tarkoituksenmukaiset ideointimenetelmät erilaisiin arviointi- ja kehittämistehtäviin, osaa luoda ja parantaa niitä edelleen sekä fasilitoida luovia, vuorovaikutteisia ryhmätyöskentelyitä. Hänen motivointitaitonsa perustuvat aikaansaavan työn johtamiseen ja sitä kautta tekijöitään palkitsevaan työhön.

Valmentava johtaja katsoo syitä pintaa syvemmälle ja seurauksia tavoitteiden, mahdollisuuksien ja voimavarojen tasolla. Hänelle työyhteisön innostaminen ei ole vain tavantakaista tsemppailua, vaan se merkitsee johtajalle kokonaista toiminnanfilosofiaa. Hän siis ohjautuu innostavasti: innostaminen on hänen tapansa asettua työyhteisön vuorovaikutus- ja ihmissuhteisiin.

Valmentava johtaja tuntee vuorovaikutuksen ja motivaatiopsykologian validin tutkimuksen sekä sosiokonstruktiivisen oppimisen perusteita riittävästi, jotta hän ymmärtää työntekijöiden sitoutumisen ja kehitysedellytysten lähtökohtia ja osaa kehittää omaa johtamistaan näiden mukaisesti. Valmentava johtaja ei ole kepin ja porkkanan tasoisiin motivaatiouskomuksiin jämähtänyt pomottaja. Valmentava johtaja ymmärtää dialogisen johtamistavan merkityksen ratkaisujen luomisen ja niihin sitoutumisen kannalta.