Johtajan itsetunto
Vain itsensä tunteva ihminen voi hyväksyä itsensä - ja muut

Itsensä tunteva johtaja ei tarvitse johtajuuttaan itsearvostuksensa "korvikkeeksi" vaan hän voi keskittyä johtamisessaan työn varsinaiseen tarkoitukseen eli tehtävien ja vastuiden hoitamiseen. Johtajan tekee hänen taitonsa saada myös muut toimimaan tehokkaasti tavoitteiden eteen ja antamaan työlle parhaansa.

Itsensä tunteva johtaja tuntee myös ihmiset, joita hän johtaa työssään. Hän kykenee hyväksymään heidät sellaisina kuin he ovat - vahvuuksineen ja vaikeuksineen - ja näkemään heidän kehittymismahdollisuutensa siinä kuin omansakin. Itsensä tuntevan johtajan ei tarvitse projisoida (eli "heijastaa") oman persoonallisuutensa hankaluuksia työyhteisöön, sillä hän on sinut myös omien ristiriitojensa ja haavoittuvuutensa kanssa.

Itsensä tunteva johtaja on empaattinen. Se ei tarkoita samaa kuin "kiva-johtaja", sillä elävässä työelämässä ei vain ole "aina kivaa". Ihmiset eivät myöskään odota johtajaltaan "aina kivaa" vaan usein myös jämptiyttä, päätöksenteon rohkeutta ja selkeyttä. Empaattinen johtaja osaa kannustaa silloinkin, kun kaikilta kysytään joustoa ja sitkeyttä, todellista draivia haasteiden hetkellä. Reilulle johtajalle annetaan usein enemmän kuin epäreilulle tulee edes mieleen komentaa.

Ihmisen persoonallisuus muuttuu ja kehittyy koko elämänkaaren ajan. Emme tule valmiiksi myöskään työelämässä. Nykyään myös johtajan kompetenssia arvioidaan yhä vahvemmin uuditumiskyvyn ja oppimisvalmiuksien näkökulmasta. Työelämän muutoksissa osaamista ei voida arvioida enää vain "eilisen menestysten" tasolla vaan tutkimalla sitä, mihin olemme yhteisesti matkalla ja mitä se meiltä edellyttää.

Joskus puheet "elinikäisestä oppimisesta" tai "jatkuvasta muutoksesta" voivat aiheuttaa vääränlaisia, pakottavia ja ahdistavia paineita. Muutos ei ole pakollista vaan mahdollista. Oppiminen ei ole pakollista vaan ihmiselle luontaista. Uudistuminen ei ole pakollista vaan vapauttavaa.

Jotta valmentava johtaja voi todella innostaa ja haastaa tiimiään muutokseen, oppimiseen ja uudistumiseen, hänen on tunnistettava myös näihin liittyvät uskomuksensa. Tällöin puhumme Carol Dweckin luoman mindset -käsitteen mukaisista kasvun ja muuttumattomuuden asenteista. Näitä käsittelevän tekstini voit lukea Innostava työyhteisö -sivun loppupuolelta. Lue myös artikkeli vuorovaikutustapojen ja itsetuntemuksen välisestä suhteesta, projektiosta vuorovaikutuksen defenssinä ja hyvän flow´n vaikutuksista tiimiin TÄSTÄ.