Innostavan johtajan taidot
Valmentava johtaminen on ihmisten johtamista

Johtajuus toteutuu työyhteisön vuorovaikutussuhteissa. Hyvältä johtajalta edellytetään kykyä innostaa ja motivoida ihmisiä ponnisteluun yhteisten päämäärien saavuttamiseksi.

Johtamistaitojen valmennuksissa keskitytään tavallisesti:

  • ihmisten motivoinnin ja sitouttamisen keinoihin (valmentava johtaminen)
  • hankalien johtamistilanteiden ratkaisuihin
  • työyhteisöroolien muodostumiseen ja erilaisten vuorovaikutustapojen tunnistamiseen
  • muutosjohtamisen haasteisiin; muutosilmiöihin työyhteisössä
  • johtajan tehtäviin, vastuisiin, velvollisuuksiin ja oikeuksiin
  • innostavan johtajan vuorovaikutustaitoihin (myös empatiataitoihin)
  • oman ja työyhteisön hyvinvoinnin johtamiseen

Valmennuksessa johtajat oppivat tunnistamaan heihin kohdistuvat odotukset, hyvän esimiestyön perusedellytykset sekä johtajan tärkeimmät vuorovaikutustaidot. 

Valmennus sopii myös uusien johtajien perehdyttämisen osaksi ja se räätälöidään kunkin ryhmän ja tilanteen mukaisesti. 

"Mahtavia ne esimerkit ja heitot aina väleissä sulta!"

Nimettömiä valmennuspalautteita

"Hyvää keskustelua ja oivalluksia. Ehkä tärkeimpänä: ymmärsimme, etteivät kaikki ajattele tai koe asioita kuten minä!"
"Ihan huippu heppu olet! Pidä toi!"
"Kiitos Mika, sopivasti teoriaa ja käytäntöä. Taustasi loi uskottavuutta. Oli helppo uskoa se mitä kerroit. Sain tästä kolmetuntisesta paljon ajateltavaa ja työhön mukaan otettavaa."
"Hyvää keskustelua ja hyvä herätellä miettimään omaa suhdetta ja suhtautumista puhuttuihin asioihin."

Boostia johtamiseen? Ota yhteyttä!