Miten valmennus eroaa kouluttamisesta?
Koulutukseen osallistutaan, valmennukseen sitoudutaan

Koulutus

Kouluttaja antaa tietoa, virikkeitä, näkökulmia, ajateltavaa jne. Parhaat kouluttajat voivat opettaa myös joitakin taitoja tiedon soveltamiseksi. Kouluttajalta edellytetään vahvaa sisältöosaamista - hyvä kouluttaja osaa myös esittää asiansa ymmärrettävästi eli vaikuttavasti. Koulutuksenkin hyötyjä olisi arvioitava konkreettisten tulosten tasolla, ei vain tyytyväisyytenä koulutustilaisuuteen tai kouluttajaan.

Jalkapallossa koulutus on sitä, kun pelaajat katsovat videonauhoilta huippupalloilijoiden maalintekoa. Koulutuksellekin on aikansa ja paikkansa eikä oppi ojaan kaada. Mutta!

Valmennus

Oppiakseen tekemään maaleja huippujen tavoin, jalkapalloilijoiden on täysin välttämätöntä oppia maalinteon fyysiset, motoriset, psykologiset, sosiaaliset, pelilliset yms. taidot. Maalinteon katselemisessa ja tekemisessä on tiettyjä aste-eroja.

Valmentamisessa on kyse kokonaisvaltaisesta oppimisen ja muutoksen prosessista, jossa hyödynnetään ensisijaisesti yhteisön omia tietoja, taitoja ja luovuutta. Luovuutta löytyy kaikilta ja valmentaja onkin juuri luovuuden valjastaja, fasilitaattori. Valmennuksen tavoitteet konkretisoidaan ja niiden toteutumista arvioidaan järkevillä mittareilla, jotta asiakasyritys voi kehittää oikeita asioita myös valmennuksen jälkeen. Valmennus ei ole vain ratkaisu- tai voimavarakeskeistä, se on työotteensa osalta molempia.

Valmennuksessa voidaan hyödyntää useita eri ohjausmenetelmiä ja se voidaan toteuttaa joko kokonaan tai osittain työpaikalla. Valmennuksessa voi olla niin yksilö- kuin ryhmänohjauksellisia elementtejä ja siinä voidaan hyödyntää mm. verkkotyökaluja ym. keinoja. Kaikki riippuu valmennukselle asetetuista tavoitteista ja aikataulusta.