Coaching
Muutos on tekemistä

Arkivalmennusta

Coaching on tavoitekeskeistä, vaiheittain toteutettavaa muutoksen tekemistä yhteisön kanssa. Se eroaa esim. työnohjauksesta dynaamisessa etenemistahdissaan ja vahvassa ratkaisukeskeisyydessään. Coaching on hyvin pragmaattinen prosessikonsultaation menetelmä, johon ei pidemmissäkään kehittämishankkeissa tuhrata liiaksi aikaa.

Coaching on työn "arkivalmennusta": sen toteuttamiseen ei tarvita arjen työstä irrotettuja erillistilaisuuksia - mieluummin päinvastoin. Tehokkain valmennus tapahtuu työn keskellä ja työpaikalla: tiloissa ja tilanteissa, joissa tosiasialliset muutokset toteutetaan.

Coaching soveltuu erityisesti muutosjohtamisen tueksi ja keskittyy toiminnan reflektiivisiin kehittämistehtäviin. Pidemmissä kehittämishankkeissa saatetaan tehdä useampia workshopeja ja niihin voi sisältyä myös yksilövalmennuksellisia osioita.

Coachingissa valmentaja käy jatkuvaa arviointia johtajan/johtoryhmän kanssa. Onnistunut coaching edellyttää tiimiltä selkeää tavoitteenasettelua ja vahvaa sitoutumista työskentelyyn.

Ota yhteyttä!