Asenteella kasvuun
Menestyksen mahdollisuudet alkavat menestykseen uskomisesta

Asenteet ovat opittuja ajattelumalleja, jotka vaikuttavat reagointiimme, vuorovaikutukseemme ja käyttäytymiseemme sekä tapoihimme tulkita erilaisia ilmiöitä. Asenteet perustuvat vahvasti omaksumiimme uskomuksiin itsestä ja toisista.

Asenteiden muuttaminen ei ole helppoa. Siksi on tarpeellista pysähtyä hetkeksi tutkimaan, miten asenteet syntyvät ja vaikuttavat sekä yksilöllisellä että yhteisöllisellä tasolla.

Asennevalmennusten sisältöjä ovat:

  • kasvun ja muuttumattomuuden asenteet; omien asenteiden kehittämisen taidot
  • positiivisen ajattelun vahvistaminen positiivisen käyttäytymisen kautta
  • sisäisen vaativuuden tunnistaminen ja hallinta (automaattiset ajatukset ja niiden muuttaminen)
  • oman motivaation vahvistaminen
  • luottamus ja auttaminen työyhteisön arvoina
  • työyhteisön motivaatioilmapiirin yhteisarviointi

Motivaatioilmapiiri tarkoittaa työyhteisön sosiaalisia arvostuksia, jotka muodustuvat tiedostamattomaksi osaksi työyhteisön toimintakulttuuria.

Asennevalmennuksen ohjausmenetelmät perustuvat kognitiivisen psykologian metodeihin.

"Rento ja mielenkiintoinen sekä mukaansa tempaava ote!"

Nimettömiä palautteita valmennuksesta

"Sain hyviä ideoita ja oivalluksia: asioita, jotka olivat meille oikeita."
"Tykkäsin, että asetuit meidän tasolle etkä pitänyt itseäsi ylempänä. Kiitos!"

"Kiitos, oli kiinnostavaa ja positiivinen koulutus, erilainen kuin muut käyneeni koulutukset."

Tarvitsetteko hengennostatusta? Ota yhteyttä!